Hvem er vi?

Menneskene

Vi er en flergenerasjonsmenighet og har medlemmer fra 0 til 95 år. Noen er født og oppvokst på Vea, andre er innflyttere. Noen er lave og noen er høye. Vi er ikke like, men vi deler det viktigste.

Visjonen

Vår visjon er å bli beveget av Jesus for å bevege andre.

Tilhørighet

Vea Bedehusforsamling er innmeldt i både Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indremisjonsforbundet (IMF).

Hva tror vi på?

Vårt trosgrunnlag er først og fremst basert på Bibelen, deretter den evangelisk-lutherske bekjennelse. Vi er innmeldt i NLM og IMF, og har felles læregrunnlag med disse organisasjonene. På de aller fleste spørsmål har vi et klassisk standpunkt som vi deler med den store majoriteten av den verdensvide kirke.

I vår forsamling finner du mennesker som er oppvokst både som lutheranere og pinsevenner. Vi ønsker å møte ulikhet med raushet og respekt, også på dette området.

Beveget av Jesus – For å bevege andre

Våre Ledere

Forsamlingen blir ledet av pastoren og et styre som er valgt av forsamlingens årsmøte.

Lars Stensland Pastor Lars er ansatt i NLM og er pastor i Vea Bedehusforsamling i 50% stilling. Han er født og oppvokst på Vea, gift med Kjersti og har fire barn. Lars har teologiutdanning fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og har arbeidet i NLM hele sitt voksne liv. De første årene arbeidet han med barn og unge både i vår region, på Østlandet og sist som leder av NLM Ung Norge. I 10 år bodde han og arbeidet som misjonær i Tanzania, de siste årene som rektor ved Kiabakari Bibelskole. Som pastor har Lars det pastorale ansvaret for forsamlingen. Hans primære oppgaver er forkynnelse og undervisning, dåp, konfirmantarbeid og medlemsoppfølging. Lars er en sosial kar som liker godt å prate med folk. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom for en drøs når han er på kontoret. Kaffien står klar! Lars taler ofte på våre storsamlinger. Du kan høre flere av hans taler på vår podcast. Gunnhild Koch Styreleder Svein Erik Lindeflaten Nestleder Tommy Bårdsen Kasserer Janne Hereid Rasmussen Sekretær Odd Arild Sævik Styremedlem Gina Fosse Eriksson 1. Varamedlem Lise Marie Sund 2. Varamedlem