Hvem er vi?

Menneskene

Vi er en flergenerasjonsmenighet og har medlemmer fra 0 til 95 år. Noen er født og oppvokst på Vea, andre er innflyttere. Noen er lave og noen er høye. Vi er ikke like, men vi deler det viktigste.

Visjonen

Vår visjon er å bli beveget av Jesus for å bevege andre.

Tilhørighet

Vea Bedehusforsamling er innmeldt i både Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indremisjonsforbundet (IMF).

Hva tror vi på?

Vårt trosgrunnlag er først og fremst basert på Bibelen, deretter den evangelisk-lutherske bekjennelse. Vi er innmeldt i NLM og IMF, og har felles læregrunnlag med disse organisasjonene. På de aller fleste spørsmål har vi et klassisk standpunkt som vi deler med den store majoriteten av den verdensvide kirke.

I vår forsamling finner du mennesker som er oppvokst både som lutheranere og pinsevenner. Vi ønsker å møte ulikhet med raushet og respekt, også på dette området.

Beveget av Jesus – For å bevege andre

Våre Ledere

Forsamlingen blir ledet av pastoren og et styre som er valgt av forsamlingens årsmøte.