Image

Bli Medlem


Medlemskap uttrykker tilhørighet og forpliktelse til fellesskapet. Ønsker du å si at vi kan regne med deg? Her er det plass for deg.

Bli medlem

    MannKvinne


    Har du spørsmål eller behøver du hjelp til å melde deg inn i forsamlingen? Ta kontakt med pastor eller andre i styret.