Image

Tre formål - en givertjeneste


Med VBF fast givertjeneste får du en enkel og oversiktlig givertjeneste med skattefordel!


Vi er klar over at mange allerede har forpliktet seg til andre giveravtaler – kanskje spesielt til nytt bedehus. Vi understreker derfor at dette er et tilbud til de som ønsker det. Vi oppforer samtidig alle til å vurdere hvorvidt og hvor mye de ønsker å gi til denne avtalen.

Dersom du inngår en avtale med forsamlingen som dekker de beløp du allerede har forpliktet deg til kan du «flytte» avtalen til forsamlingen - og da få skattefradrag på gaven din. Det er selvsagt også mulig å flytte deler av givertjenesten din til forsamlingen og redusere tilsvarende det du har forpliktet deg på til andre giveravtaler.


Skattefradrag

Ved å gi gjennom VBF sin faste givertjeneste får du skattefradrag på 23% inntil kr 40 000 pr.pers/pr.år.

For hver 2000 kroner du gir, får du nesten 500 kroner tilbake på skatten.*


* Dette krever at du registrerer pers.nr ved innmelding i givertjenesten.


Hvordan fordeles pengene?

Har du spørsmål eller behøver du hjelp til å regne på og melde deg inn i givertjenesten? Ta kontakt med pastor eller andre i styret.

Gave til forsamlingen

Du kan gi enkeltgaver til Vea Bedehusforsamling sitt arbeid ved å overføre gaven til kontonummer 3361.22.45490.